2011, ഡിസംബർ 7, ബുധനാഴ്‌ച

കേടായ ടെലിവിഷന്‍

കേടായ ടെലിവിഷന്‍
പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന
കണ്ണീരു കണ്ടു
അതില്‍ ഗ്ലിസറിന്റെ മണം 
അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
പിക്ചര്‍ ട്യൂബ് പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍
മനസ്സിലായി
അത് കേടായത്
പ്രഷറും ടെന്‍ഷനും 
കൂടിയിട്ടാണെന്ന്.
പൊടിയും മാറാലയും 
തുടക്കുന്നതിനിടയില്‍
കുറച്ച് അരമുറി മലയാളം 
മൂക്കില്‍ കയറി
'വാവൂ' ശബ്ദത്തില്‍ 
തുമ്മിയപ്പോള്‍
തെറിച്ചു പോയി.
കയ്യിട്ടു നോക്കിയപ്പോള്‍ തടഞ്ഞു
കുറച്ച് റിയാലിറ്റി.
അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോള്‍
ശബ്ദവും നിറവും 
വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു.
ഭാഗ്യം
ടെലിവിഷന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു
എലിമിനേഷനില്‍ നിന്ന്.