2010, ജൂലൈ 24, ശനിയാഴ്‌ച

ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ച്‌

ടെക്സ്റ്റ്‌ ബോക്സില്‍ 'ഭാവന' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്
സെര്‍ച്ച്‌ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി.
കഷ്ടം !
റിസല്ടുകളെല്ലാം
ബ്ലാക്ക്‌ ആന്‍ഡ്‌ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു.